σπειροειδής τροφοδότης δίσκου

  • Disc spiral feeder

    Σπειροειδής τροφοδότης δίσκου

    Ηλεκτρομαγνητική ελαστική κίνηση που περιστρέφεται και διασκορπίζει το υλικό σε σχήμα μιας λέξης από χαμηλό στον σχετικό εξοπλισμό για την αυτόματη τροφοδοσία. Κατάλληλο για μηχανή συσκευασίας καταμέτρησης κόκκων ή εξοπλισμό αυτόματης κατεργασίας και κέντρο επεξεργασίας σκληρής βιομηχανίας.