οριζόντιος μεταφορέας fastback

  • Fastback horizontal conveyor

    Οριζόντιος μεταφορέας Fastback

    Πρόκειται για κίνηση χωρίς οδηγό και στροφαλοφόρο άξονα, η οποία συγκλονίζεται ελαφρώς από τον εκκεντρικό τροχό, στον οποίο ο κινητήρας στροφαλοφόρος άξονας κινείται και η πλάκα τροφοδοσίας είναι ελαφρώς δονημένη για να κάνει το υλικό να προχωρήσει γρήγορα, έτσι ώστε το υλικό να μην παραμορφώνεται και να σπάει εύκολα. .